Presbyopia – Starczowzroczność

JEŻELI ODDALASZ TEKST CZYTAJĄC GAZETĘ – MOŻLIWE,ŻE JESTEŚ PRESBIOPEM.

Presbiopia to naturalny stan narządu wzroku związany z wiekiem. Jest procesem wynikającym z faktu starzenia się soczewki – utraty jej elastyczności.
Charakterystycznym objawem starczowzroczności jest niewyraźne widzenie bliskich przedmiotów , co jest uciążliwe podczas czytania, korzystania z telefonu komórkowego czy wykonywania precyzyjnych prac. Odległość , z jakiej zwykle czytamy i piszemy wynosi 29-33 cm. Jeśli oko musi użyć całego zapasu akomodacji aby dobrze widzieć z tej odległości, to zaczyna się męczyć. Zmęczenie objawia się rozmazywaniem liter, uczuciem ogólnego zmęczenia, bólami oczu i głowy.
Z powyższych faktów wynika , że od 40 r.ż. wzwyż chcąc czytać bez zmęczenia , potrzebujemy dodatkowych okularów do bliży. Dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym , osoby z presbiopią mogą używać okularów PROGRESYWNYCH korygujących starczowzroczność.

presbiopr